blog‎ > ‎

8 mrt. 2012 - #ALS020 Buurtzorg Emile.nu

Geplaatst 23 jun 2012 10:14 door Miron Komarnicki
 Met een voorlichtingsmiddag door Emile de Roy van Zuydewijn (Emile thuiszorg), Kety de Kwaasteniet en Niesje Snijder  (Buurtzorg Nederland) voor de Buurtzorg teams in Amsterdam is 'Buurtzorg ALS' een feit. 'Buurtzorg ALS'  wordt vormgegeven door een samenwerkingsverband tussen Emile thuiszorg en Buurtzorg Nederland. Deze samenwerking moet leiden tot gespecialiseerde zorgteams rond ALS patiënten. 

Ik hoop met mijn initiatief een aanzet te hebben gegeven tot een duurzame oplossing voor de grote problemen die ALS patiënten doorgaans ondervinden met het organiseren en krijgen van goede zorg en ondersteuning. Ik verwacht dat door Buurtzorg en Emile.Nu in zelfreflectie en altijd met de patiënt als partner wordt verder gebouwd aan onderstaande uitgangspunten, waarbij niet zakelijk en persoonlijk opportunisme, maar compassie, empathie en de wil om goed te doen de drijfveren zijn.

ALS patiënten en hun partners zijn de beste ter zake deskundigen doordat zij het allemaal écht be- en doorleefd hebben.

Mijn uitgangspunten
 • Al in het beginstadium van de ziekte de in de toekomst benodigde zorg in gang te zetten en deze mee te laten groeien met het ziekteproces en de daaruit voortvloeiende zorgbehoefte. Dit in nauwe samenwerking met huisarts, revalidatiearts en ALS-team 
 • De patiënt staat altijd centraal, zit in de 'driversseat'
 • Goede communicatie tussen de verschillende zorgverleners -aanbieders en behandelaars. Digitale zorgmap waardoor altijd toegang tot de cliëntinformatie: zorgplan, instructie (video's), messageboard, informatie over ALS, verzorging en behandeling.
 • Het delen van informatie en kennis
 • Het opzetten van een (nonacademisch) platform waar kennis en ervaring van professionals én patiënten wordt gebundeld.
 • Teams worden samengesteld uit verschillende bestaande partijen/disceplines (niet concurerend, maar samenwerkend), waaronder Emile thuiszorg, Buurtzorg, ALS-Centrum en Doen! Ergotherapie
 • Scholing, training en begeleiding van de zorgverleners.

Tweets van Jos de Blok - directeur/oprichter Buurtzorg 

en Kety de Kwaasteniet - directeur innovatie Buurtzorg 


Gewenste houding/eigenschappen van verzorgende/verpleegkundige die bij een (terminale) ALS patiënt werkt.
Hij/zij:
 • heeft compassie, empathie en liefde voor het vak
 • heeft een lerende levenshouding 
 • vaart niet blind op eigen ervaring
 • heeft een groot vermogen tot zelfreflectie.
 • heeft oog voor de eigenheid van mensen.
 • heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
 • is oplossingsgericht
 • ziet iets als uitdaging, niet als probleem
 • stelt zich bescheiden op en heeft respect voor de privacy 
 • beseft dat de patiënt een heel leven achter de rug heeft.
 • weet dat je niet op alles een antwoord hoeft te hebben.
 • herkent en erkent eigen tekortkomingen.
 • kan zorgvuldig inschatten waaraan de patiënt behoefte heeft.
 • heeft een groot inlevingsvermogen.
 • beseft dat eigen behoeften, gevoelens, gedachten en normen niet maatgevend zijn.
 • is een teamspeler
 • is ontvankelijk en nodigt hierdoor de patient uit zich te uiten, vult niet zelf in wat bij de ander speelt.
 • heeft een goed oor en oog voor de verhoudingen tussen mensen, voor hun omgangsvormen, voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden tot communicatie en beseft daarin niet zomaar verandering in te kunnen brengen.

Comments