blog‎ > ‎

25 jul. 2011 - ZZP-ers in de zorg - een opportunistische dans met bemiddelingsbureaus

Geplaatst 23 jun 2012 04:38 door Miron Komarnicki
Met bemiddelingsbureaus worden bureaus bedoelt die bemiddelen tussen zorginstellingen en ZZP-ers verpleegkundigen en ziekenverzorgers. 

Zorginstellingen mogen niet rechtstreeks ZZP-ers inhuren, maar de ministerraad liet op vrijdag 1 april (!?) weten het Besluit zorgaanspraken AWBZ te wijzigen, zodat verzorgenden en verpleegkundigen voortaan zelf overeenkomsten kunnen sluiten met de zorgkantoren. Lex Tabak van De Zorgprofessional, een landelijk collectief voor zzp'ers in de zorg, is minder positief gestemd over dit bericht. ‘We zijn nog mijlenver verwijderd van zelfstandige toetreding van zzp-ers in de zorg. Daar gaat de aanpassing van het Besluit zorgaanspraken waar in dit bericht over gesproken wordt niets aan veranderen.

Lang heb ik getwijfeld of ik mijn ervaringen rond de organisatie van de 24-uurs zorg zou moeten opschrijven. Bang om op tenen te gaan staan, verkeerd te worden begrepen of gedoe te krijgen met bemiddelaars of zorginstelling, waardoor we dan in problemen zouden kunnen komen. Veel onnodige stress, onrust en angst is veroorzaakt door de handelswijze van bemiddelingsbureaus. Dit blog wordt gevolgd door veel vrienden, familie en allerlei mensen die betrokken zijn met mij, mijn gezin en alles wat wij mee maken en moeten doormaken. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat een onderwerp dat zo ingrijpt in ons leven met diegenen wordt gedeeld. 

Er zijn bij ons nogal wat problemen rond de invulling van de 24-uurszorg. Sinds begin januari worden wij ondersteund door Wilma en Marjorie, dat gaat goed, maar het lukt niet om het zorgteam op de gewenste sterkte te krijgen. Een karavaan van incapabele zorgverleners is sindsdien aan ons huis voorbij getrokken. Hoe kan dit? De bemiddelingsbureaus sturen een zorgaanvraag aan weer andere bemiddelingsbureaus die kort voor datum even checken wie er nog beschikbaar is. Dat zijn meestal ietwat (te) oude, vermoeide slecht geïnformeerde en onvoorbereide dames die denken dat de zorg bestaat uit op de bank zitten, zo af en toe een kopje thee zetten en een urinaal legen. Denken, dat omdat ze in '94 bij een ALS patiënt zijn geweest -wordt dan aan gerefereerd als 'mijn eerste ALS patiënt'- precies weten hoe dat werkt, dit met desastreuze gevolgen. Zucht, hoe is dit mogelijk? Drie betrokken bemiddelingsbureaus. Bij geen van drieën is ooit de gedachte opgekomen om eens bij mij te informeren over hoe het (hier) gaat, hoe de ziekte zich ontwikkeld, wat er nodig is, hoe de zorgverleners het doen etc. Houden het bij het opsturen van, nota bene, door de zorgverleners zélf opgestelde roosters en daar dan vervolgens, zonder dit met betrokken partijen te communiceren, wijzigingen in aanbrengen, waardoor er dagen niet ingevuld zijn en er een paar keer een niet verwachtte zorgdame voor niets op de stoep stond.

Behoorlijk schokkend was bijvoorbeeld de eerste en tevens laatste dienst van Agnes Zij was niet voorbereid, slecht geinformeerd, maakte tijdens de langdurige overdracht en uitleg van Wilma geen aantekeningen en wist daardoor niet hoe BiPap, Elisée (beiden ademondersteuning) en tillft werkten. Lévensgevaarlijk! Stelde geen vragen, probeerde 's middags niet hoe de tillift werkt, heeft ondanks voldoende tijd en gelegenheid het zorgplan (zit in de zorgmap) niet goed bestudeerd, maar nam wel uitgebreid de tijd om haar levensverhaal te vertellen. Herma heeft 's avonds de transfer moeten doen en daarna nog ruim een uur uitleg gegeven over de ochtend-routine, wederom zonder dat Agnes aantekeningen maakte, waardoor ze niets heeft onthouden en 's morgens alles op de schouders van Herma terecht kwam. Sommige simpele taken werden door haar anders of niet ingevuld en op de vraag of een en ander haar duidelijk was werd steevast met een ongeduldig 'jaja' gereageerd. Zeggen dat het je duidelijk is terwijl je geen flauw idee blijkt te hebben hoe de ademondersteuningsapparatuur, tilmat en tillift werken geeft blijk van een gevaarlijk gebrek aan professionaliteit en inzicht. Dan denken dat je het goed hebt gedaan getuigt niet van zelfreflectie.

Er wordt gebruik gemaakt van een constructie die onvermijdelijk tot grote problemen leidt. Geen (rechtstreeks) contact tussen client en bemiddelingsbureau of zorgverlener, maar de wijkverpleegkundige wordt belast met de communicatie. 
[Miron -> wijkverpleegkundige -> 'aansturend' bemiddelingsbureau -> bemiddelingsbureau -> ziekenverzorger. Dat zijn 5 schijven!]  

Buitengewoon onfatsoenlijk en onbegrijpelijk is de oorverdovende stilte aan de kant van deze bemiddelingsbureaus. Al in vroeg stadium heb ik aan de noodrem getrokken en mijn zorgen geprobeerd over te brengen bij het eerste betrokken bureau. Geen reactie. Het bureau verantwoordelijk voor het inzetten van Agnes schrijft, in reactie op mijn kritiek en een onnodige fout in de planning, een onfatsoenlijke email naar opdrachtgevend bemiddelingsbureau waarin zij poogde mij en Herma met insinuaties, veronderstellingen en onwaarheden in diskrediet te brengen. Wij zijn helaas niet benaderd om een en ander toe te lichten. Wel is het leidend bemiddelingsbureau "eenmalig in de pen geklommen" om uit te leggen hoe hun organisatie werkt en om medeleven met mijn situatie te betuigen. Er werd echter niet ingegaan op de, mede door hun veroorzaakte, problemen.

Bemiddelingsbureaus gebruiken lokkende teksten op hun websites, maar maken deze geenszins waar. En dat is zwak uitgedrukt. Kan en mag dit zomaar? Hieronder een paar voorbeelden.

(...) Voor u is het vooral belangrijk dat u de regie van uw leven in eigen handen kunt houden. Dat u zoveel mogelijk kunt vasthouden aan de levensstijl die u gewend bent. Simpelweg omdat u daar recht op hebt en er jarenlang voor hebt ‘geknokt’. Daarin wil en kan (...) uw partner zijn. Omdat we de weg weten. En omdat we de mensen en middelen daarvoor in huis hebben. (..)

(...) is van mening dat een vraag om zorg onmiddelijk en goed moet worden opgepakt. Wachten is niet nodig. Daarom zijn we ingericht op duidelijkheid, snelhei d en flexibiliteit. En altijd bereikbaar en aanspreekbaar. (...)
Wanneer u thuiszorg of hulp thuis nodig heeft, zet (...) gekwalificeerde zorgverleners in op een wijze die bij uw wensen past. (...)
Alles is gericht op het scheppen van de juiste omstandigheden, zodat u alle beschikbare ruimte en energie heeft om te doen of laten wat u wilt. (...)


Een bureautje maakt het wel heel bont door onderaan door haar gestuurde mail te verwijzen naar een website mbt tot door haar in Frankrijk verhuurde gites, B&B, stacaravans en minicamping. Saillant detail is dat een groot deel van haar cliënten terminaal ziek is in de laatste fase. De vermeldde 'vroegboekkorting' liet een vieze smaak achter. Dit bureautje maakt er de grootste puinhoop van, verward 'kleinschalig' met amateurisme en huurt zelfs mensen in zonder de minimaal vereiste papieren (een LBO basis opleiding verzorger C of MBO-opleiding Ziekenverzorger ig 3 )! Deze één-vrouws-zaak heeft aantoonbaar gefaald in continuïteit en kwaliteit, besteed, overwegend in Frankrijk verblijvend, kennelijk meer tijd aan bovengenoemde verhuur activiteiten dan aan werving, controle, kwaliteit, continuïteit etc. en laat vrijwel alles over aan de ZZP-ers. 

Het  bureautje heeft zelfs het lef om het onderstaande op haar website te zetten. Dit terwijl geen van deze punten overeenkomen met de praktijk. Sterker nog, in de afgelopen 7 maanden is het niet één keer gelukt om een dekkend rooster zonder fouten te genereren, zijn er niet-gekwalificeerde mensen ingezet, is er geen continuïteit geweest en heeft het bureautje nog nooit contact met ons opgenomen om te informeren naar de zorg of onze omstandigheden. Wel strijkt zij iedere maand een aanzienlijk bedrag op voor 'bemiddeling.
  • We zijn gespecialiseerd in 24-uurs zorg. Bij deze vorm van zorgverlening is één uit de kleine groep vaste zorgverleners dag en nacht aanwezig bij de cliënt. Het betreft hier vaak zorg met een langdurig karakter.
  • U heeft de zekerheid van gekwalificeerde Betrouwbare Zorgverleners
  • De cliënt en familie bepalen hoeveel en wat voor soort hulp er moet komen, met advies onzerzijds. Wij garanderen continuïteit in zorg en zorgverleners.
Ik ben van mening dat het bemiddelingsbureau door de zorg niet (rechtstreeks) met mij af te stemmen en niet toe te zien op kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg, maar dit middels een zorgaanvraag (met aantoonbaar onvolledige informatie) over laten aan andere bemiddelingsbureaus -die op hun beurt ook niet toezien op kwaliteit en continuïteit- in gebreke blijft en in strijd handelt met wet en regelgeving, alsmede de gerechtelijke uitspraak van de Voorzieningenrechter, Rechtbank 's-Gravenhage 29 december 2009.  Zie hieronder.

(...) "De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt."(...)

Epiloog 
Inmiddel stel ikzelf het rooster op.
Comments