blog‎ > ‎

22 nov. 2011 - De bijsmaak van winnen voor een goed doel

Geplaatst 23 jun 2012 05:15 door Miron Komarnicki
In de tweets van en voor de Stichting ALS Nederland die betrekking hebben op de deelname aan 'De Grote Gift' -een jaarlijkse donatie van € 50.000 door het 3M Fonds aan een goed doel in Nederland- wordt er voortdurend gesproken over 'winnen'. De betekenis van het woord 'winnen' is: 'de beste zijn in een wedstrijd of een spel.' Gaat het om 'winnen' bij toewijzing van 'De Grote Gift' aan één van de vijf overgebleven goede doelen? Hebben de anderen dan verloren? Het gebruik van het woord 'winnen' vind ik in deze dan ook zeer ongepast. Geld brengt vaak bij mensen het slechte naar boven, ook als het doel gerechtvaardigd lijkt.

Wat heb je dan gewonnen als kinderen met het Pitt-Hopkins Syndroom geen  ondersteuning krijgen? 
Wat heb je dan gewonnen als er geen foto’s worden vervaardigd voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s en kinderen?
Wat heb je dan gewonnen als ouderen dan geen recht hebben op een gelukkige oude dag?
Wat heb je dan gewonnen als een terminaal zieke dan niet nog één keer de zee kan zien? 

Wat mij nog het meest raakte was de opmerking van PR medewerker Ineke Zaal van de Stichting ALS Nederland tijdens een kort telefoongesprek, afgelopen maandag: ''ach, die andere goede doelen, die zeggen mij niet zoveel''. Zeer illustratief voor de honger naar gewin. Niet het (goede) doel, maar prestige staat centraal.

Inmiddels is de uitslag bekend. Stichting Ambulance Wens heeft met grote meerderheid van stemmen de Grote Gift toegewezen gekregen. 

Finalisten  'De Grote Gift'
Stichting ALS Nederland
Stichting Pitt Hopkins Syndroom
Stichting Make a Memory
Nationaal Ouderenfonds
Stichting Ambulance Wens

Het 3M Fonds: 
kennis, geld en vrijwilligersWereldwijd werkt 3M met het Community Giving Program: ondersteuning van projecten op sociaal, educatief en milieugebied. Daarbinnen heeft elke dochtermaatschappij een eigen MVO-programma dat aansluit op de lokale cultuur, gemeenschap en omgeving. In het feestelijke jaar 2008 – 3M 50 jaar actief in Nederland – richt 3M Nederland het 3M Fonds op. Doel: Goede Doelen en niet-commerciële organisaties ondersteunen.

Het 3M Fonds kent drie pijlers:
  1. De Grote Gift een jaarlijkse donatie van € 50.000 aan een Goed Doel in Nederland.
  2. De Helpende Hand, 3M’ers – onder werktijd – aan het vrijwilligerswerk (heeft u een idee?).
  3. De Kennis Kamer, delen van kennis en vaardigheden met de genomineerden van de Grote Gift.
Comments