blog‎ > ‎

1 apr. 2012 - 1 apr. 2012

Geplaatst 23 jun 2012 10:19 door Miron Komarnicki
Voor de bemiddelingsbureaus die mij het afgelopen jaar hebben opgezadeld met niet voorbereide, slecht geïnformeerde en totaal niet tegen hun taak opgewassen ZZP-ers ziekenverzorger wil ik het volgende in herinnering brengen.

In 2009 spande ActiZ 2 kortgedingen aan tegen het ministerie van VWS en drie zorgkantoren.
De rechter acht de constructie tussen bemiddelings- bureaus en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) opnieuw in strijdmet de wet. Dat is de uitslag van het tweede kort geding dat ActiZ had aangespannen tegen het ministerie van VWS en drie zorgkantoren. Ook sprak de rechter zich uit over de verantwoordelijkheid van bemiddelingsbureaus voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. 

Van de rechter hoeven zorgkantoren hun contracten met bemiddelingsbureaus niet te ontbinden. Voorwaarde is wel dat gecontracteerde bemiddelingsbureaus volledig verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en continuïteit van de zorg. Dat is een belangrijke uitspraak want dat betekent dat bemiddelingsbureaus dezelfde verantwoordelijkheid dragen als reguliere zorgorganisaties.
 
Een belangrijke bepaling in dit vonnis
"De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt."
Comments